Contact

Voor meer informatie over de NVvA kunt u contact opnemen met onze secretaris, dhr. Peter Everaers.

Notendijk 7
4583 SV Ter Hole
secundus@zeelandnet.nl